Tricycle

Tricycle er en kunstnergruppe som møttes første gang under Nordic Ceramic Symposium, Art / Works, i Norge 2007. Medlemmer av gruppen er Leena Juvonen (SF), Malene Pedersen (DK) og Astrid Heimer (N).

Tricycle is an artist group grounded at the Nordic Ceramic Symposium, Art/Works in Norway, 2007.  Members of the group are Leena Juvonen (SF), Malene Pedersen (DK) and Astrid Heimer (N).

Movements of Making 

Utstilling og performance / Exhibition and performance, Helsinki November 2014

I dette prosjektet har hånden vært utgangspunkt for utforskning av former. Diktet Människans händer, av Harry Martinsson har vært en inspirasjon ved utviklingen av vårt felles konsept for utstillingen Movements of Making. I diktet beskrives hendene som en forbindelse  mellom det konkrete og sjelelige, noe som knytter det å skape med hendene til både handling og følelser.

Som keramikere har vi tre opplevd bevegelsene av å elte leire, en grunnleggende rytme som mentalt knytter oss til det å skape. Å elte en deig er de samme bevegelsene. Leire og deig er materialer vi har jobbet med i tusenvis av år. Å sammenligne leirproduksjon med baking har forankret vårt konsept i det daglige. For utstillingen blir bakingen konseptualisert og utforsket på forskjellige måter. De tre tilnærmingene til den valgte tematikken er:

•    Nærvær av hender i gjenstander for tillaging.

•    Spor av hender, former som representasjoner av å lage

•    Konsept for hendene for å lage og dele.I dette prosjektet har hånden vært utgangspunkt for utforskning av former. Diktet Människans händer, av Harry Martinsson har vært en inspirasjon ved utviklingen av vårt felles konsept for utstillingen Movements of Making. I diktet beskrives hendene som en forbindelse  mellom det konkrete og sjelelige, noe som knytter det å skape med hendene til både handling og følelser.

Som keramikere har vi tre opplevd bevegelsene av å elte leire, en grunnleggende rytme som mentalt knytter oss til det å skape. Å elte en deig er de samme bevegelsene. Leire og deig er materialer vi har jobbet med i tusenvis av år. Å sammenligne leirproduksjon med baking har forankret vårt konsept i det daglige. For utstillingen blir bakingen konseptualisert og utforsket på forskjellige måter. De tre tilnærmingene til den valgte tematikken er:

•    Nærvær av hender i gjenstander for tillaging.

•    Spor av hender, former som representasjoner av å lage

•    Konsept for hendene for å lage og dele.Utstilling og performance / Exhibition and performance, Helsinki November 2014

In this project the Hand has been a starting-point for our explorations of forms. The poem Human Hands, by Harry Martinsson has been an inspiration in developing our common concept for the exhibition, Movements of Making. In the poem, the hands are described as a connection between the concrete (physical) and the soul, which for us connect the making to both action and emotion.

As ceramists, we all have experienced the movement of kneading clay, a basic rhythm that mentally connect us to the making. Kneading a dough is the same movement and it feels similar as wedging clay. Clay and dough are materials we have been working with for thousands of years. To compare claymaking with baking have rooted our concept in daily life. For the exhibition, the baking is conceptualized and explored in different ways to create movements of making. The three approaches are:    

•    Presence of hands in tools for making

•    Traces of hands in forms, presenting the making

•    Concepts of hands through making and sharing


Se dokumentasjon / See documentation

In this project the Hand has been a starting-point for our explorations of forms. The poem Human Hands, by Harry Martinsson has been an inspiration in developing our common concept for the exhibition, Movements of Making. In the poem, the hands are described as a connection between the concrete (physical) and the soul, which for us connect the making to both action and emotion.

As ceramists, we all have experienced the movement of kneading clay, a basic rhythm that mentally connect us to the making. Kneading a dough is the same movement and it feels similar as wedging clay. Clay and dough are materials we have been working with for thousands of years. To compare claymaking with baking have rooted our concept in daily life. For the exhibition, the baking is conceptualized and explored in different ways to create movements of making. The three approaches are:    

•    Presence of hands in tools for making

•    Traces of hands in forms, presenting the making

•    Concepts of hands through making and sharing

Utstilling og performance / Exhibition and performance, Helsinki November 2014
Utstilling og performance / Exhibition and performance, Helsinki November 2014
Utstilling og performance / Exhibition and performance, Helsinki November 2014
Shelter (workshop – forum for kreative prosesser / forum for creative processes)

Kjole (ubrent) / Dress (unfired)  

Shelter (workshop – forum for kreative prosesser / forum for creative processes)

Struktur (ubrent) / Structure (unfired)

Shelter (workshop – forum for kreative prosesser / forum for creative processes)

Vingestruktur (porselen) 30x 40x32 cm/
Wing structure (porcelain) 

Vingestruktur (porselen) 30x38x34 cm /
Wing structure (porcelain)

Shelter (workshop – forum for kreative prosesser / forum for creative processes)

Workshopen Shelter fant sted i Helsingfors 22.-26. Juni 2008. Målet med workshopen var å arbeide sammen, diskutere skulpturelle aspekter og dele erfaringer og kunnskaper. De modellerte skulpturene fungerte som en del av diskusjonene. Som en forlengelse av workshopen fortsatte vi diskusjonen mellom oss ved å lage nye skulpturer som materialiserte kommentarer til hverandres skulpturer. I tillegg delte vi korte beskrivelser og refleksjoner av inntrykk og resultat. 

Workshopen var inspirerende på flere måter, og for meg åpnet dette samarbeidet perspektiver på hvordan man kan arbeide med strukturer i formutforskning. Workshopen er et eksempel på en bærekraftig, materialisert diskusjon. Skulpturene viser til det potensial som ligger i å bruke fiberleire i kreative prosesser. Skulpturene ble resirkulert etter dokumentasjon.Shelter 

(workshop – forum for kreative prosesser / forum for creative processes)

Workshopen Shelter fant sted i Helsingfors 22.-26. Juni 2008. Målet med workshopen var å arbeide sammen, diskutere skulpturelle aspekter og dele erfaringer og kunnskaper. De modellerte skulpturene fungerte som en del av diskusjonene. Som en forlengelse av workshopen fortsatte vi diskusjonen mellom oss ved å lage nye skulpturer som materialiserte kommentarer til hverandres skulpturer. I tillegg delte vi korte beskrivelser og refleksjoner av inntrykk og resultat. 

Workshopen var inspirerende på flere måter, og for meg åpnet dette samarbeidet perspektiver på hvordan man kan arbeide med strukturer i formutforskning. Workshopen er et eksempel på en bærekraftig, materialisert diskusjon. Skulpturene viser til det potensial som ligger i å bruke fiberleire i kreative prosesser. Skulpturene ble resirkulert etter dokumentasjon.The workshop Shelter took place in Helsinki in June 22.-26, 2008. The aim of the workshop was to create a space to discuss sculptural aspects as well as sharing experiences and knowledge. As an extension of the workshop, we continued the discussion between us by creating new sculptures as materialized comments to each other's sculptures. We also shared short descriptions and reflections about our impressions and results. 

The workshop was inspiring in many ways and for me this collaboration opened new perspectives on how to work with structures in explorative form processes. The workshop is also an example of a sustainable, materialized discussion. The sculptures demonstrates the potential that lies in using fiber clay in creative processes. The sculptures were recycled after documentation. 


Se dokumentasjon / See documentation

The workshop Shelter took place in Helsinki in June 22.-26, 2008. The aim of the workshop was to create a space to discuss sculptural aspects as well as sharing experiences and knowledge. As an extension of the workshop, we continued the discussion between us by creating new sculptures as materialized comments to each other's sculptures. We also shared short descriptions and reflections about our impressions and results. 

The workshop was inspiring in many ways and for me this collaboration opened new perspectives on how to work with structures in explorative form processes. The workshop is also an example of a sustainable, materialized discussion. The sculptures demonstrates the potential that lies in using fiber clay in creative processes. The sculptures were recycled after documentation.