Om meg / About me


Jeg er keramiker, skulpturene jeg lager er både figurative og abstrakte. Å jobbe med keramisk skulptur gir rom til å eksperimentere med både form og overflatekvaliteter på mange måter. Leirenes plastisitet fascinerer meg, og jeg utnytter ofte leirens plastiske egenart i de skulpturelle formuttrykkene. I noen av arbeidene bruker jeg sandstøpningsteknikk for å fryse de plastiske utrykkene. Sanden fungerer som et finjustert verktøy som framhever bevegelsene i den plastiske leiren. Jeg har i perioder jobbet mye med glasurer og ulike brenningsteknikker. Leirens formbarhet og store variasjoner av overflatekvaliteter gjør at jeg oppfatter keramikk som et meget rikt medium.

I min doktoravhandling «Å gripe form for å begripe form. Konkret og abstrakt formforståelse.» viser jeg til hvordan man kan forstå former kroppslig, som krefter og bevegelse. I formutforskningen utgår alle former fra grepet. I et sitat fra katalogen til utstillingen MÅ (2019) i RAM Galleri, beskriver Vidar Koksvik de modellerte formene slik:

«Kunsthåndverkets urhandlinger. Jeg ser det for meg; en tidlig variant av oss selv, sittende på huk, griper leiren i hånden og klemmer til. Den gripende håndens negative form fikseres i materialet. Er det ikke i dette øyeblikket man forstår hvem man er?» 

Om meg / About me


Jeg er keramiker, skulpturene jeg lager er både figurative og abstrakte. Å jobbe med keramisk skulptur gir rom til å eksperimentere med både form og overflatekvaliteter på mange måter. Leirenes plastisitet fascinerer meg, og jeg utnytter ofte leirens plastiske egenart i de skulpturelle formuttrykkene. I noen av arbeidene bruker jeg sandstøpningsteknikk for å fryse de plastiske utrykkene. Sanden fungerer som et finjustert verktøy som framhever bevegelsene i den plastiske leiren. Jeg har i perioder jobbet mye med glasurer og ulike brenningsteknikker. Leirens formbarhet og store variasjoner av overflatekvaliteter gjør at jeg oppfatter keramikk som et meget rikt medium.

I min doktoravhandling «Å gripe form for å begripe form. Konkret og abstrakt formforståelse.» viser jeg til hvordan man kan forstå former kroppslig, som krefter og bevegelse. I formutforskningen utgår alle former fra grepet. I et sitat fra katalogen til utstillingen MÅ (2019) i RAM Galleri, beskriver Vidar Koksvik de modellerte formene slik:

«Kunsthåndverkets urhandlinger. Jeg ser det for meg; en tidlig variant av oss selv, sittende på huk, griper leiren i hånden og klemmer til. Den gripende håndens negative form fikseres i materialet. Er det ikke i dette øyeblikket man forstår hvem man er?» 

I am a ceramicist, and the sculptures I make are figurative as well as abstract. Working with ceramic sculpture gives room to experiment with both forms and surface qualities in many ways. The plasticity of the clay fascinates me, and I often take advantage of the characteristics of the  clay  in the sculptural expressions. In some of my works I use sand casting technique, to freeze the plastic expressions. The sand acts as a fine-tuned tool that highlights the movements of the plastic clay. I have at times worked a lot with glazes and various firing techniques. The clay's formability and large variations of surface qualities make me see ceramics as a very rich medium. 

In my doctoral dissertation ‘Grip, to get a grip of form. Concrete and abstract comprehension of form.‘  I refer to how to understand forms embodied,  as forces and movement. 

I am a ceramicist, and the sculptures I make are figurative as well as abstract. Working with ceramic sculpture gives room to experiment with both forms and surface qualities in many ways. The plasticity of the clay fascinates me, and I often take advantage of the characteristics of the  clay  in the sculptural expressions. In some of my works I use sand casting technique, to freeze the plastic expressions. The sand acts as a fine-tuned tool that highlights the movements of the plastic clay. I have at times worked a lot with glazes and various firing techniques. The clay's formability and large variations of surface qualities make me see ceramics as a very rich medium. 

In my doctoral dissertation ‘Grip, to get a grip of form. Concrete and abstract comprehension of form.‘  I refer to how to understand forms embodied,  as forces and movement. 

Kontakt / Contact 


E-post / mail

Telefon / Phone

Du er velkommen på mitt atelier, ta kontakt for avtale!

Ingebret Andersens vei 6, på Rødtvet i OsloKunstneren i arbeid / The artist at work
Kunstneren i arbeid / The artist at work
Kunstneren i arbeid / The artist at work
Kunstneren i arbeid / The artist at work

Curriculum Vitae 


Utdannelse / Education

2020         Doktorgrad i Kulturstudier (phd), Universitetet i Sørøst-Norge.  

1987         Diplomeksamen innen keramikk,  Kunsthøgskolen I Oslo (tidligere SHKS)

1982         Phillips University, Oklahoma, USA

1980-81   Mullsjö Folkhögskole, Sverige 


Utstillinger (solo) / Exhibitions (solo)

2013    GRIP, form and movement of the grip, San Diego State University, USA  

2004    Med hästen som en spegelbild, Lästvik Säteri & Galleri, Sweden

2003    Att resa sig och stanna kvar, Galleri Osebro, Porsgrunn, Norway

2003    Att resa sig och stanna kvar, Albin Art, OICS, Oslo Norway

1994    Flerstämt, Ahlström, Vaxholm, Sweden 

1991    Damfigurer, Galleri Albin Upp, Oslo, Norway


Gruppeustillinger (utvalg) / Group exhibitions (selection)

2019    , RAM Galleri, Oslo

2014    Movements of Making, AoR, Alto University, Helsingfors, Finland

2011    Butterfly Effect, ICS, Frölunda Kulturscenter,  Göteborg

2007    Skulptur A. Heimer / Collage L. Ferm, Galleri C.M. Bellman, Stockholm

2004    Paperclay firing fibres, Nemzetközi Kerámia Studio, Ungarn

1993    Sentiment, Galleri Rebella Oslo og Galleri 101, Kristiansand

1993    Dailes Gallerija, Panevézes, Litauen 

1993    Temperatur, Peder Balke Sentret, Norge

1992    Djurspår, Konsthantverks-huset, Göteborg

1990    Komi-Ero-Keramikk, Galleri JMS, Oslo 

1990    Vestlandske Kunstindustrimuseet, Bergen

1989    Vatten, Galleri Silur, Göteborg

1989    Bruk i fokus, Kunstindustrimuseet i Oslo

1986    Galleri Føyner, Oslo

 

Publikasjoner / Publications:

2020    Heimer, A.. Å gripe form for å begripe form. Konkret og abstrakt formforståelse. (Doktoravhandling), Universitetet i Sørøst-Norge. 

2017    Heimer, A., Andreassen, K., & Haugen, S. Values of crafting in design education. In A. Berg, E. Bohemia, & L. Buck (Eds.), Building Community, Design Education for a Sustainable Future. Proceedings of the 19th International Conference on Engineering and Product Design Education. Oslo Design Society.

2016    Heimer, A.M.The Aesthetics of Form Knowledge: Embodied Knowledge Through Materialization. Studies in Material Thinking, 14, Artikkel 04. Hentet fra https://www.materialthinking.org/papers/222 

2005    Heimer, A. Formkavalkade: Undersøkelser av tredimensjonal positiv/negativ form. I A. Skjerven (Red.), Designkompetanse: Utvikling forskning og undervisning (s. 115-129). Oslo: Kunsthøgskolen i Oslo.


Undervisning / Instruction

2013    Ceramic dep., San Diego State University, USA

1993,1997-    Produktdesign, Oslomet  

1992-94    Friundervisningen, Oslo

1990-93    Høgskolen I Oslo (keramikk)


Konferanser, symposium / Conferences, symposium:  

2017    Building Community, Design Education for a Sustainable Future. The 19th International Conference on Engineering and Product Design Education. Oslo Design Society.

2014    The Art of Research V, conference. Experience, Materiality, Articulation, Aalto University, Helsinki, Finland 

2011    The10th Nordcode seminar, Workshop as Performance (paper). Roskilde University, Denmark 

2011    International Ceramic Symposium 2011, Art and Design for a Sustainable Sosiety, Towards Sustainability in Design: the Role of Confident Knowledge (paper), Frölunda Culture center, Gothenburg, Sweden 

2010    The 9th Nordcode seminar, Confidential knowledge in participation and dialogue (paper), Akershus University College, Norway, 

2009    The Art of Research, Form cavalcade (paper), University of Art and Design Helsinki, Finland 2007 Art/works, Mandal Nordic Ceramics symposium 

2004    2004 Paperclay firing fibres, Nemzetközi Kerámia Studio, Hungary 

1993    Panevézes InternationalCeramic Symposium, Lithuania 

1989    Siklós International Ceramic Symposium, Hungary

Curriculum Vitae 


Utdannelse / Education

2020         Doktorgrad i Kulturstudier (phd), Universitetet i Sørøst-Norge.  

1987         Diplomeksamen innen keramikk,  Kunsthøgskolen I Oslo (tidligere SHKS)

1982         Phillips University, Oklahoma, USA

1980-81   Mullsjö Folkhögskole, Sverige 


Utstillinger (solo) / Exhibitions (solo)

2013    GRIP, form and movement of the grip, San Diego State University, USA  

2004    Med hästen som en spegelbild, Lästvik Säteri & Galleri, Sweden

2003    Att resa sig och stanna kvar, Galleri Osebro, Porsgrunn, Norway

2003    Att resa sig och stanna kvar, Albin Art, OICS, Oslo Norway

1994    Flerstämt, Ahlström, Vaxholm, Sweden 

1991    Damfigurer, Galleri Albin Upp, Oslo, Norway


Gruppeustillinger (utvalg) / Group exhibitions (selection)

2019    , RAM Galleri, Oslo

2014    Movements of Making, AoR, Alto University, Helsingfors, Finland

2011    Butterfly Effect, ICS, Frölunda Kulturscenter,  Göteborg

2007    Skulptur A. Heimer / Collage L. Ferm, Galleri C.M. Bellman, Stockholm

2004    Paperclay firing fibres, Nemzetközi Kerámia Studio, Ungarn

1993    Sentiment, Galleri Rebella Oslo og Galleri 101, Kristiansand

1993    Dailes Gallerija, Panevézes, Litauen 

1993    Temperatur, Peder Balke Sentret, Norge

1992    Djurspår, Konsthantverks-huset, Göteborg

1990    Komi-Ero-Keramikk, Galleri JMS, Oslo 

1990    Vestlandske Kunstindustrimuseet, Bergen

1989    Vatten, Galleri Silur, Göteborg

1989    Bruk i fokus, Kunstindustrimuseet i Oslo

1986    Galleri Føyner, Oslo

 

Publikasjoner / Publications:

2020    Heimer, A.. Å gripe form for å begripe form. Konkret og abstrakt formforståelse. (Doktoravhandling), Universitetet i Sørøst-Norge. 

2017    Heimer, A., Andreassen, K., & Haugen, S. Values of crafting in design education. In A. Berg, E. Bohemia, & L. Buck (Eds.), Building Community, Design Education for a Sustainable Future. Proceedings of the 19th International Conference on Engineering and Product Design Education. Oslo Design Society.

2016    Heimer, A.M.The Aesthetics of Form Knowledge: Embodied Knowledge Through Materialization. Studies in Material Thinking, 14, Artikkel 04. Hentet fra https://www.materialthinking.org/papers/222 

2005    Heimer, A. Formkavalkade: Undersøkelser av tredimensjonal positiv/negativ form. I A. Skjerven (Red.), Designkompetanse: Utvikling forskning og undervisning (s. 115-129). Oslo: Kunsthøgskolen i Oslo.


Undervisning / Instruction

2013    Ceramic dep., San Diego State University, USA

1993,1997-    Produktdesign, Oslomet  

1992-1994    Friundervisningen, Oslo

1990-93     Høgskolen I Oslo (keramikk)


Konferanser, symposium / Conferences, symposium:  

2017    Building Community, Design Education for a Sustainable Future. The 19th International Conference on Engineering and Product Design Education. Oslo Design Society.

2014    The Art of Research V, conference. Experience, Materiality, Articulation, Aalto University, Helsinki, Finland 

2011    The10th Nordcode seminar, Workshop as Performance (paper). Roskilde University, Denmark 

2011    International Ceramic Symposium 2011, Art and Design for a Sustainable Sosiety, Towards Sustainability in Design: the Role of Confident Knowledge (paper), Frölunda Culture center, Gothenburg, Sweden 

2010    The 9th Nordcode seminar, Confidential knowledge in participation and dialogue (paper), Akershus University College, Norway, 

2009    The Art of Research, Form cavalcade (paper), University of Art and Design Helsinki, Finland 2007 Art/works, Mandal Nordic Ceramics symposium 

2004    2004 Paperclay firing fibres, Nemzetközi Kerámia Studio, Hungary 

1993    Panevézes InternationalCeramic Symposium, Lithuania 

1989    Siklós International Ceramic Symposium, Hungary