Att resa sig och stanna kvar / To rise and remain

Keramisk skulptur, raku

I hvit balanse / White balance (raku 35X60X30cm)

Klar Ferdig Gå / Ready Set Go (utstilling / exhibition, Albin Art, OICS (2003)

Tittelen Att resa sig och stanna kvar, henspiller på tiltrekningskrefter, lengsler – et ønske om å komme videre, komme ut og samtidig bli igjen, fast i det trygge, vante. Med de skulpturelle arbeidene har jeg søkt etter å gi uttrykk for spenning mellom tyngdesenter og retninger i linjeføring. Jeg har dels arbeidet med skulpturer som bærer preg av raske skisser og dels med monumentale uttrykk.

Tittelen Att resa sig och stanna kvar, henspiller på tiltrekningskrefter, lengsler – et ønske om å komme videre, komme ut og samtidig bli igjen, fast i det trygge, vante. Med de skulpturelle arbeidene har jeg søkt etter å gi uttrykk for spenning mellom tyngdesenter og retninger i linjeføring. Jeg har dels arbeidet med skulpturer som bærer preg av raske skisser og dels med monumentale uttrykk.

The theme To rise and remain refers to forces of attraction — longings, a desire to move on, get out and at the same time remain, being stuck in what feels safe and familiar. With sculptural works, I have sought to express the tension between the centre of gravity and the directions of lines. I have partly worked with sculptures that can be characterised as materialised sketches and partly as monumental sculptural expressions.

The theme To rise and remain refers to forces of attraction — longings, a desire to move on, get out and at the same time remain, being stuck in what feels safe and familiar. With sculptural works, I have sought to express the tension between the centre of gravity and the directions of lines. I have partly worked with sculptures that can be characterised as materialised sketches and partly as monumental sculptural expressions.

Att resa sig och stanna kvar / To rise and  remain (1 og 2)

Keramisk skulptur
Keramisk skulptur

(150X50x140cm)

(180X50X70cm)

Horisontal / Horizontal  (60X90X360cm)

Keramisk skulptur